บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ศิริเอกลักษณ์ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
บริษัท อัลตา เวิร์ค จำกัด
Kongsakdi Plastic Co.,Ltd.


บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
Prolog Titanium Co.,Ltd
Prolog Titanium Co.,Ltd
บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท
บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท
THAI SYSTECH KYOWA.,LTD.
THAI SYSTECH KYOWA.,LTD.
Alpha Green Chemical
บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด
บริษัท เอราวัณรับเบอร์ จำกัด
สินพิริยะอุตสาหกรรม
Pacific Rubber Works
Pacific Rubber Works
บริษัท สยามสกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด
บริษัท สยามสกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด
บริษัท สวัสดิวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท สวัสดิวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
TS Interseats
TS Interseats


โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
Somboon Malleable Iron Industrial Co., Ltd. (Casting)
Somboon Malleable Iron Industrial Co., Ltd. (Casting)
Somboon Malleable Iron Industrial Co., Ltd. (Casting)
บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทเกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัทบางกอกสปริง อินดัลเตรียล จำกัด
บริษัทบางกอกสปริง อินดัลเตรียล จำกัด
บริษัทบางกอกสปริง อินดัลเตรียล จำกัด
C.E. Craftsman Co.,Ltd.
C.E. Craftsman Co.,Ltd.
C.E. Craftsman Co.,Ltd.


บริษัท ช. โชคชัยการชุบ จำกัด
บริษัท ซีเอ็มซี เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ไดนา พลาสติก จำกัด
ไฟว์สตาร์ออโต้พาร์ท
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
บริษัท สเปเชียลเทค ออโต้ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท สเปเชียล เทค ออโต้ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท สเปเชียล เทค ออโต้ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท ไทยยูเนียน พี ยู จำกัด
บริษัท ทิมพาโน อินเตอร์พาร์ท จำกัด
บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์
บริษัท เวลลอย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เวลลอย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เวลลอย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
บริษัท เวลลอย คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
หจก.วิวัฒน์ แฟคทอรี่
หจก.วิวัฒน์ แฟคทอรี่
Yokohama Rubber (Thailand) Co., Ltd.
Yokohama Rubber (Thailand) Co., Ltd.
Yokohama Rubber


บริษัท คาลโซนิค คัลเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลโซนิค คัลเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลโซนิค คัลเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คาลโซนิค คัลเซ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โกลบอล ไฮเทค อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัทโกลบอลไฮเทค อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท ช. รับเบอร์ แอนด์ โมลด์
บริษัท ช. รับเบอร์ แอนด์ โมลด์
บริษัท โกลบอล ไฮเทค อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท โกลบอล ไฮเทค อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท Nippon Paint จำกัด (มหาชน)
บริษัท Nippon Paint จำกัด (มหาชน)
บริษัท Nippon Paint จำกัด (มหาชน)
บริษัท Nippon Paint จำกัด (มหาชน)
บริษัท Nippon Paint จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเพรสแอนด์แมชชีนเนอรี่โปรดักส์จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท Unity Tooling Co., Ltd.
บริษัท Unity Tooling Co., Ltd.
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด
ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด Fabrication
บริษัท ยูนิตี้ เพาเวอร์เทรน จำกัด Fabrication


กรณีความสำเร็จของ บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด
กรณีความสำเร็จของ บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด
กรณีความสำเร็จ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก
กรณีความสำเร็จของ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก
บริษัท เมทัลฟิท ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท เมทัลฟิท ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท นิปปอน พาเนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โปนิว่า จำกัด
บริษัท โปนิว่า จำกัด
บริษัท โปนิว่า จำกัด
บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัด
บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัด
บริษัท สยาม เอ็น พี อาร์ จำกัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จํากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จํากัด


บริษัท เซน โคทติ้ง จำกัด
บริษัท เซน โคทติ้ง จำกัด
บริษัท เซน โคทติ้ง จำกัด
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำกัด
บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้งโปรดักส์ จำกัด
บริษัท สยามชูโย จำกัด
บริษัท สยามชูโย จำกัด
บริษัท สยามชูโย จำกัด
บริษัท สยามชูโย จำกัด
บริษัท สยามชูโย จำกัด
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทไดโฮแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไดโฮแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทไดโฮแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท สยามฟอร์จจิ้ง จำกัด
บริษัท SVK International จำกัด
บริษัท SVK International จำกัด
บริษัท SVK International จำกัด


บริษัท ซีพีอาร์ ออโต้ อินทีเรียร์ จำกัด
CPR Auto Interior Co.,Ltd.
CPR Auto Interior Co., Ltd.
Kongsakdi Plastic Co.,Ltd.
Kongsakdi Plastic Co.,Ltd.
Srithai Moulds Co.,Ltd.
Srithai Moulds Co.,Ltd.
Srithai Moulds Co.,Ltd.
บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด


บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด
บริษัท โมลด์ เมท จำกัด
บริษัท เอสซีซี เทค จำกัด
บริษัท ทีเอฟพี แฟคทอรี่ จำกัด
บริษัท ไทยเมโทรอุตสาหกรรม (1973) จำกัด
บริษัท ไทยออโตแมช จำกัด
บริษัท ทิมพาโน อินเตอร์พาร์ท จำกัด
บริษัท ยาชิโยด้า อัลลอย วีล จำกัด
บริษัทโยโกฮามารับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด


บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด
บริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด
บริษัท มหาจักร ออโตพาร์ท จำกัด
บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
บริษัท กล่องสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท สยาม เอ็นพีอาร์ จำกัด
บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
บริษัท ไทยคิวบิคเทคโนโลยี จำกัด


บริษัทอะเดียเวนซานิวเวิลด์ออโต้ไลเนอร์จำกัด
บริษัท เอ.เค.พี. เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อาซาฮีแมชชีน จำกัด
บริษัท บ้านโป่งโครเมี่ยม จำกัด
บริษัทซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่งซัพพลายจำกัด
บริษัท ซีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง โพรดักส์ จำกัด
บริษัท คอมพลีท โอโตรับเบอร์แมนูแฟ็คเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไดโด สิทธิผล จำกัด
บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี้ จำกัด(มหาชน)
บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท พอนเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ แฟคทอรี่
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยนิตโชอิ จำกัด
บริษัท ทีพีเอสซี อินดัสทรี จำกัด
บริษัท แซดเอฟ เลม ฟอร์เดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท อาซาฮี พรีซิชั่นซัพพลาย จำกัด
บริษัท แคลเรียน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท มอนเด้ อุตสาหการ จำกัด
บริษัท นิวสมไทย มอเตอร์เวอค จำกัด
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด
บริษัท สยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด
บริษัท ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
บริษัท โตโยดา โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด
บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เอ.เอส.ที คลีนเลเบิ้ล จำกัด
บริษัท บ้านโป่งโครเมียม จำกัด
บริษัท เอ.เอส.ที คลีนเลเบิ้ล จำกัด
บริษัท บ้านโป่งโครเมียม จำกัด
บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
บริษัท จี.ไอ.เอฟ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท เจนเนอรัล เพลตติ้ง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท มหาจักรโคลด์เชน จำกัด
บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด
บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด
บริษัท สวัสดิวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แซมโก้ จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด
บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด


บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท บิลเทค ออโตโมทีฟ จำกัด
บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท บิลเทค ออโตโมทีฟ จำกัด
บริษัท ชัยวัชระรับเบอร์ จำกัด
บริษัท ซี เอส พี คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เค.ดี.เค. ได แอนด์ พาร์ท จำกัด
บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด
บริษัท สินอนันต์ ออโต รับเบอร์ อินคอร์โปเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยแอโรว์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ ได-คัสติ้ง อินดัสทรี จำกัด
บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด
บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปัจจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด
บริษัท ไรด์แมกซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ห้างหุ้นส่วน เอส พรีซิชั่น จำกัด
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
บริษัท สเตเบล (เอเชีย-แปซิฟิค) จำกัด
บริษัท วรรณธนาฟาวน์ดรี้ จำกัด
บริษัท ยามาโตะ เคมิคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด


บริษัท เอเชียคอมแพ็ค จำกัด
บริษัทคอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
บริษัท ไฟว์สตาร์ ออโต้พาร์ท จำกัด
บริษัท อิโต้ประเทศไทยจำกัด(นิคมฯบางปู)
บริษัท โทไค เทคโค(ประเทศไทย)จำกัด
อิโต้ ประเทศไทยจำกัด(พัทยา)
บริษัท ท๊อปเทค ไดมอนท์ ทูลส์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ แฟคทอรี่
บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) : รังสิต
บริษัท แซดเอฟเลมฟอร์เดอร์(ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท แซดเอฟเลมฟอร์เดอร์(ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท แซดเอฟเลมฟอร์เดอร์(ไทยแลนด์)จำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)วังน้อย
บริษัท อิโนแอค โตไก(ประเทศไทย)จำกัด
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอราวัณ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์เมนูแฟคเจอร์ริงจำกัด
บริษัท ไทยคิวบิค เทคโนโลยี่ จำกัด

108
โรงงาน