ติดต่อ : คุณวิลาสินี ภูนุชอภัย (ผู้จัดการโครงการ)
   
ที่อยู่ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว
  อาคาร SME Bank ชั้น 1 ถนนพญาไท
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
   
โทรศัพท์ : +66 2 615 2020
โทรสาร : +66 2 615 2021
อีเมล์ : wilasinee.poonuchaphai@giz.de
เว็บไซต์ : www.thai-green-autoparts.info
Submit