การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
19 พ.ค. 2557
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกสืบเนื่องจากการประชุมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (Asia Pacific Roundtable on Sustainable Consumption and Production - 11th APRSCP 2014) ซึ่งจัดขึ้นที่..
read more..
จัดสัมนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Technological Revolution for Automotive Industry)”
28 เม.ย. 2557
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ร่วมกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้จัดสัมนา เรื่อง “ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Technological Revolution for Automotive Industry)”..
read more..
บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
31 ม.ค. 2557
จากการที่บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกาไร (PREMA) ในรุ่นที่ 5 ไปเป็นที่เรียบร้อย จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าบริษัทสามารถลดความสูญเสียทั้งทางด้านวัตถุดิบและทางด้านพลังงาน ได้มากกว่า 1.5 ล้านบาทต่อป..
read more..