การพัฒนาศักยภาพด้านการปล่อยสินเชื่อ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมของเอสเอ็มอีแบงก์
28 ส.ค. 2557
สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นมาตรการหนึ่งเพื่อสนับสนุน SMEs ให้พัฒนาศักยภาพด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีแหล่งทุนหลากหลายหน่วยงาน และแต่ละหน่วยงานใช้บริษัทส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างที่กัน นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ต่างกันมากมาย ธนาค..
read more..
ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ร่วมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ประเทศเยอรมัน
23 มิ.ย. 2557
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว(Greening Supply Chains in the Thai Auto and Automotive Parts Industries) ซึ่งได้รับงบประมาณจากสหภาพยุโรป (EU) ได้เชิญคณะผู้แทนไทยจากหน่วยงานพันธมิตร เจ้าหน้าที่จากสถาบันยานยนต์ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 20 รายไปศึกษาดูงาน..
read more..
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยร่วมจัดการพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 35 ล้านบาท"
18 พ.ค. 2557
"ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยร่วมจัดการพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 35 ล้านบาท"เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียวได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ 5-8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานที่..
read more..